Klucz do uczenia się

Pracownia Nowoczesnej Edukacji » Klucz do uczenia się

Klucz do uczenia się (Key to learning) to nowatorski program edukacji dziecka opracowany przez wybitnych psychologów rosyjskich i angielskich na podstawie teorii i badań Lwa Wygotskiego (1896-1934) zwanego Mozartem psychologii. Wygotski uważał, że prawdziwa edukacja dzieci nie polega na przyswajaniu określonej wiedzy i umiejętności, ale na rozwijaniu u dziecka umiejętności uczenia się. Osiągnąć to można poprzez nauczenie małych dzieci korzystania z kulturowych narzędzi myślenia, którymi są systemy symboli: znaki, symbole, mapy, plany, cyfry, modele, obrazy, schematy, język; którymi komunikujemy się i analizujemy rzeczywistość.

Wykorzystywanie różnego rodzaju psychologicznych narzędzi kulturowych jest kluczem do ludzkiej inteligencji. Umożliwia poszerzanie zdolności umysłowych, poznawanie świata i prawidłowe kierowanie procesem rozwoju.

Przesłaniem programu Klucz do uczenia się jest pogląd, że nauczyciel ma pomóc dziecku otworzyć drzwi do uczenia się. W tradycyjnej edukacji jest to wiele różnych „kluczy” do uczenia się różnych przedmiotów. W koncepcji programu Key to learning to „jeden klucz-wytrych”, klucz uniwersalny, który otwiera drzwi do królestwa nauki” [Galina Doyla].

Program z sukcesem stosowany w Wielkiej Brytanii, gdzie powstał - zbiera najlepsze opinie nauczycieli, rodziców i środowisk akademickich także w innych krajach Europy i USA. Autorami programu są z Galina Doyla i Nickolai Veraksa, którzy niezwykle postępową myśl i teorię Wygotskiego (objętą cenzurą w czasach komunizmu) zamienili w równie postępową praktykę wczesnej edukacji dziecka w XXI wieku.

Jak to się dzieje?

Dziecko poprzez kreatywną zabawę w spotkaniu z dorosłym - nauczycielem, który kieruje je ku działaniom - rozwija zdolność interpretowania symboli i myślenia przy użyciu symboli. Stanowi to doskonałą podstawę rozwoju umiejętności myślenia na wyższym poziomie, na kolejnych etapach nauki, ułatwiając naukę szkolną.

W programie dodatkowo wprowadzono rozwiązania oparte o najnowsze wyniki prowadzonych na świecie badań nad procesem uczenia się. Badania pokazują, że rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami u małych dzieci znaczne ułatwia naukę płynnego czytania, matematyki i rozwój innych zdolności. Przede wszystkim jednak dzieci prezentują wyjątkową otwartość umysłu i kreatywne podejście do nauki.


Co stanowi o szczególnej wartości edukacyjnej zajęć z Kluczem do uczenia się?

 • Dziecko poprzez twórczą zabawę uczy się samodzielnego myślenia i poszukiwania niestandardowych rozwiązań problemów zamiast odtwarzać informacje i powielać wyuczone schematy postępowania.
 • Posługując się symbolami rozwija myślenie na wyższym poziomie i buduje trwały fundament dla usystematyzowanej, rozległej wiedzy w przyszłości.
 • Program stawia pytanie o to kim dziecko może być, a nie kim jest. Wykorzystuje posiadane umiejętności dziecka, do rozwijania obecnych i nabywania nowych umiejętności. Nie przyspiesza, ale wzmacnia rozwój.
 • Tworzy warunki pracy w grupie, które aktywizują do poszukiwania nowych, bardzo różnorodnych rozwiązań. Dziecko poszerza własne doświadczenie o pomysły innych oraz przechodzi od egocentrycznego myślenia o sobie samym w kierunku myślenia o sobie jako ważnym podmiocie szerszej społeczności - grupy.
 • Wielość rozwiązań pozwala dziecku doświadczyć kompetencji i sprawczości, przez co wzmacnia ono swoje poczucie wartości. Dziecko staje się ważnym i wyjątkowym uczestnikiem grupy, a to co wyraża jest ciekawe i potrzebne.
 • Program opierając się na wynikach najnowszych badań dotyczących rozwoju mózgu, uwzględnia fakt że okres do 6 roku życia jest decydującym dla rozwoju wielu zdolności dziecka, którego mózg jest w tym czasie najbardziej plastyczny. Zachodzące w nim intensywne procesy powstawania połączeń nerwowych są prawidłowo stymulowane w środowisku edukacyjny jakie stwarza program. Dziecko uczy się poprzez zabawę, a jego nauka jest łatwa, radosna i przede wszystkim efektywna. Dziecko ma szansę rozwinąć większość zdolności od których będzie zależała jego dalsza nauka - uczy się myślenia i sposobów uczenia się.

Edukacja powinna być zorientowana nie na wczorajszy rozwój dziecka,

lecz na jego jutro.” (Lew Wygotski)

Zajęcia z Kluczem do uczenia się.

Klucz do uczenia się jest programem edukacji przedszkolnej. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3 - 7 lat, może być stosowany także w początkowym etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczanie dzieci myślenia i sposobów uczenia się wg koncepcji autorów programu odbywa się na dwóch etapach, w oparciu o tematyczne moduły:

 • etap pierwszy Gąsienice - dotyczy dzieci młodszych,
 • etap drugi Motyle - dotyczy dzieci starszych.

Taki podział obrazuje rozwój - przemianę dzieci uczących się i bawiących metodami z programu Klucz do uczenia się, które z niezdarnych na początku gąsieniczek przeobrażają się w  wysoko fruwające motyle, zachwycające wyglądem i możliwościami.

Aktualnie oferujemy zajęcia wspierające rozwój dziecka z wykorzystaniem następujących modułów:

Program Literacki, Logika, Od bazgrania do pisania, Konstrukcje. Szczegóły w zakładce oferta...

 • program_literacki.jpg

  Program Literacki

  Rozwija zamiłowanie do bajek, pozwala opanować język opowiadań i daje głębokie zrozumienie struktury bajki poprzez postępowanie zgodnie z określonym zestawem procedur określanych jako modelowanie wizualne.


  ...więcej
 • logika.jpg

  Logika

  Rozwija zdolność analizowania przedmiotów i wydarzeń, dostrzegania widocznych elementów, identyfikowania kluczowych cech, myślenia sekwencyjnego, wyciągania wniosków, klasyfikowania i systematyzowania informacji.


  ...więcej
 • od_bazgrania_do_pisania.jpg

  Od bazgrania do pisania

  Kultywuje fundamentalne umiejętności potrzebne do pisania i kreatywnego wyrazu artystycznego. Rozwija "wizję sztuki" i wprowadza różne narzędzia symboliczne - kompozycję, rytm i kolor.


  ...więcej
 • konstrukcje.jpg

  Konstrukcje

  Rozwijają zachowania matematyczne oraz ukierunkowanie na konkretny cel. Dzieci analizują strukturę przedmiotów, planują, wyjaśniają swoje plany i wdrażają je wykorzystując do tego celu drewniane modularne klocki.


  ...więcej
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook