Pracownia Integracji Sensorycznej

Pracownia Integracji Sensorycznej to miejsce pracy terapeuty z dzieckiem, w którym rozwój dziecka wspomagany jest poprzez wspólną, „naukową zabawę”. Dzieje się to za przyczyną różnorodnych aktywności, zaplanowanych w taki sposób, aby dostarczały kontrolowanej ilości odpowiednich bodźców i prowadziły do poprawy przetwarzania sensorycznego informacji, które dziecko odbiera poprzez swoje zmysły z ciała i otoczenia. Efektem poprawy procesów przetwarzania sensorycznego są poprawiające się reakcje adaptacyjne, obserwowane w sferze motoryki, mowy, emocji, w uczeniu się i zachowaniu oraz integracja sensoryczna, czyli zdolność integrowania tychże bodźców.

Rozwój i uczenie się na każdym etapie naszego życia zachodzi dzięki bodźcom, które docierają do naszego mózgu poprzez układy zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, czucia głębokiego - priocepcji, przedsionkowego - zmysłu równowagi, smaku i węchu. Nasza każda aktywność, uczucia i myśli pojawiają się wyłącznie jako wynik skomplikowanego funkcjonowania mózgu. W mózgu także zachodzi aktywny proces uczenia się, który trwa nieustannie przez całe nasze życie.

Tylko wtedy, gdy informacje płyną do mózgu w sposób prawidłowo zorganizowany - rozwój przebiega bez zakłóceń. Prawidłowa integracja jest podstawą procesu uczenia się i funkcjonowania emocjonalnego.

 

Integracja sensoryczna

Rozwój procesów integracji sensorycznej, czyli zdolności zmysłowo - ruchowych dziecka rozpoczyna się w życiu płodowym, a ich pełna, prawidłowa integracja dokonuje się około 7 - 8 roku życia. Ten trwający proces rozwojowy można porównać do ciągłego „dialogu” dziecka z otoczeniem, w trakcie którego następuje rozwój umiejętności, umożliwiających dziecku zaspakajanie jego potrzeb i realizację zadań rozwojowych. Kiedy ów wzajemny dialog jest harmonijny, małe dziecko w toku naturalnych sytuacji życiowych, a następnie formalnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rozwija zdolności do uczenia się, przyswajania wiedzy i osiągania wyższego poziomu myślenia, potrzebnego, aby rozwinąć umiejętności czytania, pisania, posługiwania się liczbami, funkcjonowania w grupie. Jego reakcje adaptacyjne są zadawalające - dziecko rozwija się prawidłowo.

Przyjmuje się, że nie ma osób o idealnej integracji sensorycznej. Każdy z nas funkcjonuje w szeroko ujmowanym zakresie zdolności do integracji sensorycznej swojego układu nerwowego. Zdolność ta wyznacza niepowtarzalny i jedyny dla każdego człowieka model przetwarzania sensorycznego. Bywa, że z dyskretnymi dysfunkcjami przychodzi nam zmagać się w różnych sytuacjach codziennego życia; np., gdy czujemy dyskomfort podczas jazdy w windzie, gdy odczuwamy lęk wysokości, gdy zawodzi nas orientacja w przestrzeni i czujemy się zagubieni w galerii handlowej lub innym miejscu. Tego typu reakcje mieszczą się w szeroko pojętej normie, o ile nie utrudniają nam życia, a my sami wiemy jak chronić się przed ich przykrymi doznaniami. Inaczej jest z dzieckiem, gdy zakres problemów związanych z przetwarzaniem sensorycznym powoduje trudności w nauce, zachowaniu, relacjach z ludźmi; obniża samoocenę - wpływa na jakość życia dziecka.

Narzędzi do obserwacji reakcji dziecka, wyjaśniania przyczyn jego trudności oraz strategii pomocy dziecku - dostarcza wiedza zawarta w teorii i metodzie Integracji Sensorycznej, zwanej popularnie metodą SI.


Telefon: 720 855 377

E-mail: integracja.sensoryczna@paideia.pl

 • Integracja sensoryczna Gorzów

  Metoda Integracji Sensorycznej (SI, ang. Sensory Integration) została opisana w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych przez dr Jean Ayers – psychologa i terapeutkę Uniwersytetu w Los Angeles, która poświęciła temu ponad 30 lat pracy naukowej. Dziś jest powszechnie znana i stosowana w krajach Europy Zachodniej, USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Brazylii, Australii. W Polsce pierwszy kurs SI odbył się w 1993 roku. Poprowadziła go w Warszawie uczennica Jean Ayers - Violet F. Maas, która dla środowiska polskich terapeutów napisała dwie książki dotyczące teorii i metody SI. Praktycy metody cenią jej kompleksowe podejście do problemów dziecka oraz skuteczność. Metoda SI znacznie poszerza warsztat możliwości diagnostycznych i terapeutycznych pedagogów, logopedów, psychologów oraz rodziców, którzy współpracując ze specjalistami mogą pomóc swojemu dziecku.


  ...więcej
 • Objawy

  Najczęściej występującymi objawami, które potencjalnie mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych są:

  • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności

  /powyższe objawy występują się, gdy dziecko niewłaściwie reguluje swoje reakcje na wrażenia sensoryczne – wówczas jego reakcje są wygórowane lub obniżone, dziecko unika lub poszukuje wrażeń i nie jest w stanie odpowiednio ich dopasować, może być nadmiernie ruchliwe,  może być zbyt powolne, letargiczne, ma obniżoną zdolność do koncentracji uwagi/


  ...więcej
 • Diagnoza i Terapia SI

  „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach”

  Artstoteles (384-322 p.n.e.)

  Diagnoza opiera się na wywiadzie dotyczącym rozwoju oraz funkcjonowania dziecka, klinicznej obserwacji funkcji neurofizjologicznych i  standaryzowanych testach SI. Może być pogłębiona dodatkowymi sprawdzianami funkcji percepcyjno - motorycznych i/lub konsultacją z innym specjalistą /psychologiem, logopedą/.
  Czas badania zależy od współpracy dziecka w trakcie diagnozy i jego wieku. W przypadku dzieci młodszych i z problemami złożonymi konieczna jest obserwacja spontanicznej aktywności dziecka.


  ...więcej
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook