Kuferek Tajemnic

Pracownia Nowoczesnej Edukacji » Kuferek Tajemnic

Narzędzia krytycznego myślenia w służbie dzieci.

Kuferek tajemnic jest  pierwszą na polskim rynku  propozycją wykorzystującą narzędzia krytycznego myślenia TOC (Theory of Constraints - teoria ograniczeń) w pracy z małymi dziećmi. Wspiera efektywne uczenie się, poprzez wykorzystanie narzędzi myślowych: chmurki, gałązki logicznej i drzewka ambitnego celu.

Twórcą narzędzi jest fizyk, lider biznesu, autor wielu publikacji dr Eliyahu M. Goldratt, założyciel fundacji TOCfE (TOC for Education). Pierwotnie narzędzia myślowe miały zastosowanie w biznesie, w korporacjach takich jak General Motors, Philips, Procter&Gamble i innych. Powołana w 1995 roku fundacja propaguje oparty na narzędziach myślowych program edukacyjny TOC,  który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w procesie edukacji. Program znany jest już w 22 państwach na 5 kontynentach; w Polsce od 2005 roku.

Narzędzia TOC to profesjonalne narzędzia myślowe, które mogą być zastosowane w pracy z dziecmi imłodzieżą, w sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych.

Zajęcia z pakietem Kuferek Tajemnic przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i młodszoszkolnych. Na kanwie pięciu opowiadań dzieci uczą się posługiwania narzędziami TOC. Analizując historie i problemy bohaterów, uczestniczą w sytuacjach bliskich ich osobistemu doświadczeniu. Dzięki temu mogą bez lęku przyjrzeć się własnym problemom, mogą znaleźć odpowiedź jak sobie samym pomóc.

Praca z narzędzi TOC uczy dzieci planowania i kierowania własną uwagą, poprawia komunikacje, poznanie, samoregulację - wewnętrzną dyscyplinę i motywację. Dzieci stają się kreatywne i samodzielne.

Jakie korzyści odniesie dziecko, które posługuje się narzędziami myślowymi krytycznego myślenia?

Posługując się GAŁĄZKĄ LOGICZNĄ, dziecko uczy się kreatywnie analizować treść opowiadań. Rozwija myślenie logiczne - ustala kolejność zdarzeń, analizuje powiązania przyczynowo - skutkowe, dostrzega zależności oraz wyciąga wnioski. Przez to w różnych sytuacjach życia codziennego łatwiej zrozumie konsekwencje swojego postępowania i wyeliminuje niepożądane zachowanie. Użycie gałązki logicznej pomaga dziecku w podejmowaniu własnych decyzji w oparciu o swoje wnioski.

Posługując się CHMURKĄ, dziecko uczy się rozwiązywania konfliktów w sposób satysfakcjonujący dwie strony konfliktu. Dokonując analizy sytuacji problemowych odkrywa przyczyny konfliktu, rozpoznaje i nazywa potrzeby/żądania własne i innych osób, dostrzega perspektywę uczestników konfliktu, poszukuje rozwiązań opartych o zasadę „wygrana - wygrana". Dziecko lepiej komunikuje się i buduje lepsze relacje z innymi osobami.

Posługując się DRZEWKIEM AMBITNEGO CELU, dziecko dostrzega jak ważne jest wyznaczenie celu. Uczy się planowania działań prowadzących do osiągnięcia celu, rozpoznawania przeszkód i sposobów ich przezwyciężania. Rozwija poczucie odpowiedzialności za realizację celów oraz zdolności organizacyjne. W dalszej edukacji umiejętności te będą istotnie wpływały na sukcesy szkolne dziecka.

Pracownia Nowoczesnej Edukacji zaprasza dzieci przygotowujące się do nauki w szkole i uczniów edukacji wczesnoszkolnej na zajęcia grupowe  rozwijające umysł  i emocje, przez narzędzia krytycznego myślenia  z pakietem  KUFEREK TAJEMNIC.

 

Szczegóły w zakładce oferta.

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook