Oferta

  • Oferta zajęć terapeutycznych

    Drodzy Rodzice, w świecie Dziecka jesteście najważniejszymi osobami. Posiadacie też najpotężniejszą siłę, aby wspierać swoje Dziecko w trudnościach. Tą siłą jest rodzicielska intuicja, Wasza znajomość Dziecka i mądrość zdobywana przez całe życie. W codzienności każdego dnia okazujmy Dzieciom jak bardzo są kochane i ważne. Pamiętajcie jednak, że istnieją granice, których w trosce o Dziecko nie należy przekraczać. Jesteście przede wszystkim Rodzicami, a nie specjalistami. Wasza znajomość Dziecka może ukierunkować nasze działania, nasza wiedza i doświadczenie może pomóc Wam-Rodzicom zobaczyć problem z innej perspektywy.


    ...więcej
  • Oferta zajęć edukacyjnych - dla Dziecka

    Nasza oferta zajęć edukacyjnych opiera się na wysoko cenionych, innowacyjnych programach rozwojowych. Organizacja zajęć i obecność dwóch pedagogów umożliwia kreowanie sytuacji, zapewniających każdemu dziecku ambitne, przyjemne i możliwe do osiągnięcia doświadczenia. Łącząc naukę z dobrą zabawą, wspomagamy rozwój umiejętności uczenia się i przygotowujemy do dalszych twórczych, intelektualnych wyzwań. Stosujemy metody, które pomagają dzieciom być entuzjastycznymi, zmotywowanymi i skupionymi na procesie myślenia oraz umiejętnościach komunikowania się. Uczymy posługiwania się narzędziami myślowymi-promujemy edukację zorientowaną na rozwijanie samodzielność i odpowiedzialności już od najmłodszych lat. W trosce o harmonijny rozwój, wprowadzamy ćwiczenia i zabawy ruchowe, które wspierają ciało i umysł dziecka do skutecznego, radosnego uczenia się.


    ...więcej
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook