Pracownia Logopedyczna

Drogi Rodzicu,

jeżeli Twoje dziecko ma kłopoty z prawidłową wymową poszczególnych głosek, jeśli masz wątpliwości, czy rozwój jego mowy przebiega prawidłowo, zgłoś się do nas! Zajęcia prowadzimy w formie zabawy, wykorzystując do terapii najnowocześniejsze pomoce, gry dydaktyczne i programy komputerowe, dzięki czemu zajęcia będą interesujące dla każdego dziecka.

 

Przeprowadzimy:

 • diagnozę rozwoju mowy dzieci,
 • konsultacje i porady dla rodziców - wskazówki do indywidualnej pracy w domu,
 • terapię wad wymowy, takich jak:
  • sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek [s, z, c, z; š, ž, č, ž; ś, ź, ć, ź];
  • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [r];
  • kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [k];
  • lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [l];
  • gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [g];
  • betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [b];
  • mowa bezdźwięczna - wymawianie głosek dźwięcznych jako ich bezdźwięczne  
  • odpowiedniki; innych odchyleń od normy artykulacyjnej;
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji,
 • terapię jąkania,
 • terapię logopedyczną indywidualną i grupową,
 • ćwiczenia emisji głosu.

 

Zalecamy konsultację logopedyczną, gdy u dziecka obserwuje się następujące symptomy:

 • u dziecka do 12 miesięcy:
  • nie głuży i nie gaworzy,
  • nie reaguje na dźwięki otoczenia,
  • nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń,
  • nie wymawia prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba,
 • u dziecka do 2 roku życia:
  • nie mówi prostych słów,
  • nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia,
  • mówi mało i niechętnie,
  • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy,
 • u dziecka do 3 roku życia:
  • język „wsuwa” między zęby przy wymowie głosek: t, d, n, ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz,
  • oddycha przez usta i buzia jest ciągle otwarta,
  • nie zwraca uwagi na rówieśników, nie bawi się z nimi,
  • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy,
 • u dziecka do 4 roku życia:
  • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
  • nie wymawia głosek s, z, c, dz, zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź,
  • ma trudności z nazywaniem przedmiotów, czynności,
  • nie buduje prostych zdań,
  • nie zadaje pytań,
  • ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków,
  • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z osobą mówiącą do niego,
  • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy,
 • u dziecka do 5 roku życia:
  • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż,
  • nie podnosi czubka języka do podniebienia,
  • nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby,
  • myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka - bułka, koza - kosa, Tom - dom,
  • w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne,
  • przekręca trudne wyrazy,
 • u dziecka do 6 roku życia:
  • nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek,
  • nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski,
  • przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy,
  • nie potrafi opisać przedmiotu i podać jego cech charakterystycznych,
  • nie rozumie kontekstu sytuacyjnego.

 

Normy rozwojowe. Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

 • 1 - 2 lat - używa prawie wszystkich samogłosek, z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski ( p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć dź, ch),
 • 3 lata - wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d,  n, l, li, ś, ź, dź, j, k, ki, g, gi, ch),
 • 4 lata - wymawia głoski s, z, c, dz,
 • 5 - 6 lat - wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r,
 • 7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę  mówienia.

 

Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym, swoistym tempie i niewielkie opóźnienia rozwoju mowy nie powinny być powodem do niepokoju.


Telefon: 720 855 377

E-mail: logopeda@paideia.pl

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook