Pracownia Nowoczesnej Edukacji

„Uczniowie nie są głupi, nauczyciele nie są leniwi, a nasze szkoły nie są do niczego.

Ale coś jest nie tak…” (Manfred Spitzer: Jak uczy się mózg)

W Pracowni Nowoczesnej Edukacji nie będziemy tracić czasu na zastanawianie się, co jest nie tak… Przeciwnie, bez oglądania się na innych i zbędnej krytyki, chcemy zaprosić dzieci do udziału w edukacji, której filarem jest umiejętność uczenia się i zdolność krytycznego myślenia. Jako jedyni w mieście i regionie prowadzimy zajęcia z programu rozwoju poznawczego Klucz do uczenia się (Key to Learning) i wykorzystujemy narzędzia myślowe TOC (Theory of Constraints- teorii ograniczeń) stosowane w programach edukacyjnych TOC na świecie. 

Edukacja, którą proponujemy stawia na rozwój umiejętności kluczowych:

 • logicznego myślenia,
 • efektywnego komunikowania się,
 • kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów,
 • kierowania emocjami,
 • współpracy w grupie,
 • konstruktywnego planowania własnej pracy,
 • świadomego kierowania procesem własnego rozwoju.

 

Są to umiejętności, które decydują o sukcesie edukacyjnym dziecka oraz jego dalszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

Nasze dzieci wychowują się w epoce szybkich zmian. Są pokoleniem, które za kilkanaście lat będzie wchodziło w dorosłość w świecie, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Niegdyś ukończenie studiów i zdobycie zawodu kończyło proces nauki, dziś powszechnym stało się podejście mówiące o uczeniu się przez całe życie. Edukacja naszych dzieci powinna umożliwiać elastyczne dostosowywanie się do nowych sytuacji. Czy jest to możliwe w systemie edukacyjnym, który nastawiony jest na zapamiętywanie i odtwarzanie informacji?

„Dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy

to klucze do przyszłości” (G. Dryden, J. Vos: Rewolucja w uczeniu się)

Uczenie ukierunkowane na sukces edukacyjny, to uczenie efektywne. Jego podstawą są umiejętności uczenia się, które należy rozwijać u dzieci już od najmłodszych lat.

Być gotowym do szkoły to nie posiąść umiejętność pisania, czytania, liczenia, ale być

gotowym jak nauczyć się pisać, czytać i liczyć (Leonid Venger; w:Technologia rozwoju dziecka)

Umiejętność uczenia się to zdolność organizowania własnego procesu uczenia się. W okresie formalnej edukacji powinna przejawiać się, jako świadoma potrzeba i umiejętność kierowania procesem własnego rozwoju, wzmacniana motywacją dziecka oraz wiarą we własne możliwości.  Niestety, bywa tak, że uczniowie na skutek wadliwego systemu edukacji tracą naturalny dziecięcy zapał i nie są w stanie czerpać radości z uczenia się. Demotywacja uczniów to jedno z wielu ograniczeń, wpływających negatywnie na efekty nauki.

Pracownia Nowoczesnej Edukacji jest miejscem, gdzie pobudzamy ciekawość dziecka wykorzystując drzemiący w nim potencjał. Podczas zajęć z Kluczem do uczenia się dzieci uczestniczą w zabawie, która prowadzi do aktywnego uczenia się i rozwija umiejętności poznawcze, komunikację i samoregulację. Na zajęciach z pakietami edukacyjnymi TOC dzieci uczą się krytycznego myślenia, formułowania wniosków i szukania rozwiązań, rozumują, interpretują, argumentują - poznają narzędzia, którymi posłużą się w zadaniach nietypowych, nie tylko szkolnych, ale też w codziennym życiu.


Telefon: 720 855 377

E-mail: edukacja@paideia.pl

 • kuferek_tajemnic.jpg

  Kuferek Tajemnic

  Narzędzia krytycznego myślenia w służbie dzieci.

  Kuferek tajemnic jest  pierwszą na polskim rynku  propozycją wykorzystującą narzędzia krytycznego  myślenia TOC (Theory of Constraints-teoria ograniczeń) w pracy z małymi dziećmi. Wspiera efektywne uczenie się, poprzez wykorzystanie narzędzi myślowych: chmurki, gałązki logicznej i drzewka ambitnego celu.


  ...więcej
 • klucz_do_uczenia_sie.jpg

  Klucz do uczenia się

  Klucz do uczenia się (Key to learning) to nowatorski program edukacji dziecka opracowany przez wybitnych psychologów rosyjskich i angielskich na podstawie teorii i badań Lwa Wygotskiego (1896-1934) zwanego Mozartem psychologii. Wygotski uważał, że prawdziwa edukacja dzieci nie polega na przyswajaniu określonej wiedzy i umiejętności, ale na rozwijaniu u dziecka umiejętności uczenia się. Osiągnąć to można poprzez nauczenie małych dzieci korzystania z kulturowych narzędzi myślenia, którymi są systemy symboli: znaki, symbole, mapy, plany, cyfry, modele, obrazy, schematy, język; którymi komunikujemy się i analizujemy rzeczywistość.


  ...więcej
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook