O nas

Pracownie Edukacji i Terapii - PAIDEIA - to przestrzeń wzajemnych relacji Dziecka, Rodzica, Terapeutów, wspólnie tworzona podczas działań pomocowych i edukacyjnych. 

Edukację dzieci i młodzieży postrzegamy w wymiarze ciągłości ważnych, społecznych zadań. Uznajemy tradycję i dorobek przeszłości oraz autorytety, których myśl psychologiczno - pedagogiczna na trwałe wpisała się w nauczanie i wychowanie kolejnych pokoleń. Fascynują nas najnowsze doniesienia naukowe o działaniu mózgu i wiedza na temat psychologii uczenia się. Wyrażamy przekonanie, że ponadczasowe myśli, idee i wartości, w zetknięciu z najnowszymi osiągnięciami naukowymi o rozwoju człowieka i jego zdolnościach uczenia się, będą wykorzystywane, aby nadawać nową jakość edukacji  i terapii. W Zespole Paidei stawiamy sobie taki cel.

Doceniamy znaczenie jak najwcześniejszej diagnozy trudności rozwojowych oraz wielospecjalistycznej i wielostronnej pomocy. Pracujemy w Zespole, aby tworzyć optymalne warunki wspierania dziecka
i rodziców, uznając, że to właśnie RODZICE mają największe możliwości, aby pomóc swoim DZIECIOM. Wykorzystujemy metody terapeutyczne, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Troszczymy się o naturalny rozwój dziecka i młodego człowieka we wszystkich sferach rozwojowych. W edukacji  wykorzystujemy strategie efektywnego nauczania i uczenia się oraz nowatorskie programy edukacyjne, które sprawiają, że dziecko staje się aktywnym uczestnikiem własnego procesu nauki.

 

W naszych Pracowniach Terapeutycznych obejmujemy wielospecjalistyczną pomocą diagnostyczno - terapeutyczną dzieci oraz młodzież, i wspieramy:

 • rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • rozwój procesów integracji sensorycznej,
 • rozwój mowy, komunikacji, języka;
 • rozwój procesów poznawczych,
 • rozwój dojrzałości procesów grafomotorycznych,
 • osiąganie dojrzałości szkolnej,
 • kształtowanie zdolności czytania i pisania na poziomie bardziej zaawansowanym,
 • opanowanie zasad ortografii oraz pisania z poprawnością ortograficzną,
 • rozwój zdolności myślenia operacyjnego, w tym posługiwania się działaniami matematycznymi i strategiami rozwiązywania zadań;
 • rozwój kompetencji i zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, w trudnościach szkolnych i przystosowawczych;
 • prawidłowe funkcjonowanie emocjonalno - społeczne,
 • prawidłowy rozwój sfery seksualności.

 

W Pracowni Nowoczesnej Edukacji tworzymy innowacyjną przestrzeń uczenia rozwijającego. Oferujemy zajęcia doskonalące umiejętności rozwojowe dziecka we wczesnej edukacji, zgodnie z podejściem, w którym dzieci traktuje się „o głowę wyżej niż one same są”. Uczymy dzieci krytycznego myślenia oraz uczymy „jak się uczyć?”. Naszym celem jest proponować edukację, która łączy doskonałość nauczania z przyjemnością uczenia się.

 

Rodzicom oferujemy:

 • wielospecjalistyczną pomoc i opiekę konsultacyjną,
 • poradnictwo wychowawcze i pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich,
 • edukację, psychologiczne wsparcie i osobisty rozwój.

 

Rodzicu,
właśnie teraz jest czas na budowanie podstaw przyszłych, życiowych sukcesów dzieci. Integracja sensoryczna, psychologia, logopedia, pedagogika i  nowoczesna edukacja są obszarami oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych, które proponujemy w naszych pracowniach.

Zespół Paidei

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook