Oferta Pracowni Pomocy Psychologicznej

Oferta » Oferta zajęć terapeutycznych » Oferta Pracowni Pomocy Psychologicznej

 1. Konsultacje psychologiczne - są formą pracy z psychologiem, która zawiera w sobie określenie celu wspólnej pracy z rodziną lub poszczególnymi jej członkami, wstępne rozpoznanie problemu oraz ustalenie zasad dalszej współpracy; konsultacje psychologiczne mogą także przybierać formę krótkoterminowych oddziaływań psychologicznych o charakterze różnego rodzaju wsparcia społecznego (emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego).
  • cena: 140,00 zł. - 160,00 zł./ spotkanie 60 - 75 min.
 2. Poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców - jest to forma pomocy psychologicznej oferowana osobom doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych; celem porady jest znalezienie z osobą szukającą pomocy, trafnych sposobów zaradczych i wyposażenie jej w nowe kompetencje życiowe.
  • cena: 140,00 zł. - 160,00 zł./ spotkanie z rodzicem około 60 - 75 min.
  • cena: 120,00 zł. - 130,00 zł./ spotkanie z dzieckiem 50 - 60 min.
 3. Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży - jest to forma zajęć skoncentrowanych na kształtowaniu i rozwijaniu u młodego człowieka kompetencji z zakresu dojrzałości poznawczej, emocjonalnej oraz społecznej; tematyka odnosi się, między innymi, do kształtowania adekwatnych strategii zaradczych w sytuacjach trudnych; twórczych sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego, adekwatnego wyrażania i określania uczuć własnych i innych osób, w zależności od zdiagnozowania potrzeb uczestników spotkań.
  • zajęcia indywidualne: cena 120,00 zł. -130.zł / 50 min. - 60.min.

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami poprzez formularz w zakładce Kontakt lub telefonicznie pod numerem 720 855 377.


 

 • Oferta zajęć edukacyjnych - dla Dziecka

  Nasza oferta zajęć edukacyjnych opiera się na wysoko cenionych, innowacyjnych programach rozwojowych. Organizacja zajęć i obecność dwóch pedagogów umożliwia kreowanie sytuacji, zapewniających każdemu dziecku ambitne, przyjemne i możliwe do osiągnięcia doświadczenia. Łącząc naukę z dobrą zabawą, wspomagamy rozwój umiejętności uczenia się i przygotowujemy do dalszych twórczych, intelektualnych wyzwań. Stosujemy metody, które pomagają dzieciom być entuzjastycznymi, zmotywowanymi i skupionymi na procesie myślenia oraz umiejętnościach komunikowania się. Uczymy posługiwania się narzędziami myślowymi-promujemy edukację zorientowaną na rozwijanie samodzielność i odpowiedzialności już od najmłodszych lat. W trosce o harmonijny rozwój, wprowadzamy ćwiczenia i zabawy ruchowe, które wspierają ciało i umysł dziecka do skutecznego, radosnego uczenia się.


  ...więcej
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook