Pracownia Pomocy Psychologicznej

Pracownia jest miejscem, w którym oferujemy następujące formy pomocy psychologicznej dla dziecka i jego rodziców:

  • diagnozę pozytywną dziecka określającą jego potencjał rozwojowy i mocne strony,
  • diagnostykę wskazującą na obszary funkcjonowania u dziecka potrzebujące wsparcia ze strony rodziców lub profesjonalistów,
  • poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców;
  • spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące, między innymi, następujących zagadnień:
    • wspierania dojrzałości poznawczej i emocjonalnej dziecka w różnych okresach rozwojowych,
    • kształtowania lub wspierania umiejętności radzenia sobie z „trudnymi” emocjami i uczuciami w różnych sytuacjach, takimi jak, na przykład gniew, złość, zazdrość, itp.
    • wspieranie umiejętności społecznych dziecka w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

 

 


Telefon: 720 855 377

E-mail: psycholog@paideia.pl

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook