Diagnoza i Terapia SI

Pracownia Integracji Sensorycznej » Diagnoza i Terapia SI

„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach”

Artstoteles (384-322 p.n.e.)

Diagnoza opiera się na wywiadzie dotyczącym rozwoju oraz funkcjonowania dziecka, klinicznej obserwacji funkcji neurofizjologicznych i  standaryzowanych testach SI. Może być pogłębiona dodatkowymi sprawdzianami funkcji percepcyjno - motorycznych i/lub konsultacją z innym specjalistą /psychologiem, logopedą/.
Czas badania zależy od współpracy dziecka w trakcie diagnozy i jego wieku. W przypadku dzieci młodszych i z problemami złożonymi konieczna jest obserwacja spontanicznej aktywności dziecka.

Analiza wyników i wnioski diagnostyczne po omówieniu z rodzicami, stanowią podstawę dalszej pracy z dzieckiem. Zarówno drobne, jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów  zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco na zabawę, naukę szkolną, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie dziecka.

Działania usprawniające zaplanowane w terapii SI prowadzone są w pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce, które umożliwiają stymulację wszystkich układów zmysłowych i ich integralną współpracę. Wyposażenie pracowni nazywanej przez dzieci „placem zabaw”, sprawia że terapia odbywa się w formie naukowej zabawy, lubianej przez dzieci. Sposób prowadzenia działań usprawniających i postawa terapeuty pozwala dziecku czuć się kreatorem tej zabawy, podnosi motywację dziecka, wzmacnia samoocenę i poczucie sprawczości.

Podczas terapii dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności takich jak np. czytanie pisanie, sznurowanie butów itp. Pracownia SI wyposażona w specjalny sprzęt typu deskorolki, huśtawki, hamaki, równoważnie, drabinki, piłki i wałki - umożliwia dziecku zróżnicowane aktywności oraz stymulację i integrację zmysłową w obszarach dysfunkcji czuciowo-ruchowych (dotyku, propriocepcji i przedsionkowych) oraz wzrokowych i słuchowych. Kontrolowana ilość i jakość bodźców prowadzi dziecko ku lepszym reakcjom adaptacyjnym – ruchowym i emocjonalnym. Poprawia się przetwarzanie informacji zmysłowo - motorycznych oraz stymulowane są procesy integracyjne mózgu, które leżą u podstaw tych umiejętności.

Umiejętności dziecka będą poprawiały się w sposób naturalny, jako efekt skuteczniejszej integracji sensorycznej.

Terapia SI jest zazwyczaj dla dziecka przyjemnością, ale wymaga też zaangażowania, a niekiedy wysiłku. Rolą terapeuty jest umiejętne zachęcanie i prowokowanie dziecka do aktywności nawet wówczas, gdy niektóre rodzaje zabaw i ćwiczeń są dla niego sporym wyzwaniem.

Rodzice dziecka są aktywnie włączani do planu terapeutycznego dziecka, w którym zawarte są  sposoby wykorzystania stymulacji zmysłowej w czasie zabaw i codziennych czynności domowych.


Telefon: 720 855 377

E-mail: integracja.sensoryczna@paideia.pl

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook