Iwona Soszka

Zespół Paidei » Iwona Soszka

mgr pedagogiki - dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dyplomowany logopeda

 • Studia magisterskie: specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na wydziale. Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.
 • Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej  i logopedii  na  Wydziale  Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

O sobie:

Praktykę zawodową prowadzę już 24 lata. W pracy jestem otwarta na nowości. Łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi rozpoznając ich potrzeby edukacyjne. Kreatywnie poszukuję najlepszych rozwiązań. Jestem inicjatorem wielu działań dydaktycznych. Zafascynowana pięknem języka polskiego stworzyłam w szkole i prowadzę od lat Koło Teatralne.

Doświadczenie w pracy logopedy zdobyłam prowadząc zajęcia w gorzowskich szkołach i przedszkolach. Praca logopedy przynosi mi wiele radości oraz satysfakcji z osiąganych efektów. Indywidualizując zajęcia dobieram najskuteczniejsze metody działania. Ważne są dla mnie nie tylko efekty mojej pracy, ale także sposób w jaki do nich dochodzę oraz dobre samopoczucie i uśmiech na twarzy każdego dziecka. Pragnę udzielać fachowego wsparcia w pogodnej, ciepłej i przyjaznej atmosferze wszystkim dzieciom mającym problemy z szeroko rozumianą komunikacją.

Inne formy doskonalące warsztat pracy logopedy - pedagoga:

 • Cykl szkoleń Metody Krakowskiej / dyr. merytoryczny prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Centrum Metody Krakowskiej
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujacych.
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania.
 • Programowanie jezyka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych.
 • Metody wywoływania głosek.
 • Diagnoza i terapia dzieci z Zespołęm Aspergera.
 • Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi.
 • Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej, warsztaty, wydawnictwo WIR
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Szkolenie, organizator Mega Szkolenia- Poznań.
 • Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne. Organizator Mega Szkolenia Poznań.
 • Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka. Organizator NSPP-P SYNAPSIS
 • Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym. Logopedyczne warsztaty naukowo-szkoleniowe, organizator: Polskie Towarzystwo Logopedyczne w Poznaniu.
 • Zasady posługiwania się głosem w mowie zawodowej. Szkolenie, organizator: Polski Związek Logopedów.
 • Kinezjologia Edukacyjna „Gimnastyka Mózgu” wg metody Paula Dennisona I i II stopnia. Warsztaty, organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów.
 • Diagnoza i terapia jąkania. Warsztaty naukowo - szkoleniowe, organizator: Gabinet wad mowy i głosu M. Chęciek.
 • Terapia pedagogiczna. Kurs kwalifikacyjny, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Wiedza o życiu seksualnym człowieka. Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym. Warsztaty, organizator: Zakład Szkoleń Instytutu Rozwoju Wiedzy w Warszawie.
 • Teatr w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Warsztaty, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Przyjaciele Zippiego. Kurs zdrowia psychicznego, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook