Katarzyna Kasprzak

Zespół Paidei » Katarzyna Kasprzak

mgr psychologii

 • Studia magisterskie: Psychologia, specjalność: kliniczna; Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Szczeciński
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów; Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu (w trakcie)

 

O sobie:

Na co dzień pracuję w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, gdzie moim głównym zadaniem jest wspieranie dzieci wychowujących się poza środowiskiem rodzinnym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam praktykując w świetlicy środowiskowej, a także w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach, które pozwalają mi na szersze rozumienie różnych aspektów pracy z  dzieckiem, a także jego rodzicami.

W PAIDEI pracuję zarówno z dziećmi, jak i ich opiekunami prowadząc konsultacje, porady, a także zajęcia indywidualne, które mają na celu wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Praca psychologa wymaga odpowiedniej elastyczności, dlatego do każdej osoby podchodzę indywidualnie chcąc znaleźć wspólny język zarówno z rodzicami, jak i ich dziećmi. Istotne jest dla mnie także znalezienie przyczyny powstałego problemu i dobór odpowiednich metod pracy. Zależy mi, by w trakcie spotkań panowała atmosfera szacunku, zrozumienia, a także bezpieczeństwa. Staram się, by prowadzone przeze mnie zajęcia wspierające rozwój, były dla dzieci ciekawe, a wizyty w gabinecie zakończone uśmiechem. Rodzicom natomiast przekazuję wszelkie wskazówki, dzięki którym mogą podnosić swoje wychowawcze kompetencje. Uważam, że kluczem do sukcesu w terapii jest odpowiednia współpraca między specjalistą, rodzicem a dzieckiem.

 

Inne formy doskonalące warsztat pracy (wybór):

 • Alternatywna rzeczywistość sensoryczna dzieci ze spektrum autyzmu. – Szkolenie, organizator: WOM Gorzów Wlkp.
 • Agresja wśród dzieci i młodzieży. – Szkolenie, organizator: Projekt „Partnerstwo dla rodziny” realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie/ROPS UM WZP w Szczecinie
 • Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami. – Szkolenie, organizator: Projekt „Partnerstwo dla rodziny” realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie/ROPS UM WZP w Szczecinie
 • Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. – Szkolenie, organizator: Projekt „Partnerstwo dla rodziny” realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie/ROPS UM WZP w Szczecinie
 • Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Szkolenie, organizator: Projekt „Partnerstwo dla rodziny” realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie/ROPS UM WZP w Szczecinie
 • Radzenie sobie ze stresem, profilaktyka wypalenia zawodowego. – Szkolenie, organizator: Projekt „Partnerstwo dla rodziny” realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie/ROPS UM WZP w Szczecinie
 • Sposoby skutecznej komunikacji z dziećmi. – Kurs doskonalący, organizator: Uniqskills
 • Bajkoterapia. – Szkolenie, organizator: INKU Szczeciński Inkubator Kultury
 • Wychowawca wypoczynku. – Kurs nadający uprawnienia, organizator: Collegium Medyczne Medica w Szczecinie
 • Agresja, zaburzenia odżywiania, autoagresja oraz zachowania suicydalne. – Szkolenie, organizator: Projekt „Nie bądź obojętny!” w ramach programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook