Oferta Pracowni Integracji Sensorycznej

Oferta » Oferta zajęć terapeutycznych » Oferta Pracowni Integracji Sensorycznej

 1. Konsultacje dla rodziców, których niepokoi funkcjonowanie dziecka i jego reagowanie na bodźce płynące z otoczenia, nadmierne lub zbyt małe reakcje na dotyk, niski lub za wysoki poziom uwagi i aktywności, problemy z koordynacją, obniżone umiejętności ruchowe, nietypowe zachowanie podczas zabaw, trudności związane z uczeniem się i inne symptomy, które mogą wskazywać na dysfunkcje układów zmysłowych; celem konsultacji jest wstępna ocena nieprawidłowości rozwojowych, wsparcie informacyjne rodzica i ukierunkowanie dalszej pomocy z możliwością konsultacji z innymi specjalistami.
  • cena: 140,00 zł - 160,00 zł./ spotkanie 60 - 75 min.
 2. Terapia Integracji Sensorycznej (SI) - jest to indywidualna pomoc terapeutyczna dziecku ze zdiagnozowanymi zaburzeniami w rozwoju integracji sensorycznej, które występują w czystej postaci lub współistnieją na tle innych rodzajów zaburzeń; postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne opiera się na metodzie Integracji Sensorycznej wg Jean Ayres; w zakresie terapii mieści się:
  • diagnoza wstępna dokonywana w oparciu o wywiad, w celu uzyskania istotnych informacji na temat rozwoju dziecka, porodu i okresu okołoporodowego, rozwoju psychomotorycznego i mowy, przebytych chorób, funkcjonowania dziecka w różnych sferach jego aktywność i doświadczanych trudnościach; pogłębiona omówieniem w zespole specjalistów;
  • diagnoza właściwa przeprowadzona z wykorzystaniem wybranych narzędzi diagnostycznych: Klinicznej Obserwacji, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego i innych, w zależności od wieku i poziomu funkcjonowania dziecka; diagnoza ma na celu określenie zaburzeń procesów integracji sensorycznej;
  • omówienie z rodzicem wyników badań poprzez zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi problematyki integracji sensorycznej, w odniesieniu do zdiagnozowanych zaburzeń dziecka oraz uzasadnienie wskazań dla terapii SI i/lub innych form pomocy dziecku;
  • terapia zaplanowana w czasie i realizowana wg planu opracowanego przez terapeutę; zawiera ćwiczenia prowadzone z dzieckiem w pracowni SI oraz zalecenia dla rodziców do zastosowania w domu (zakres współpracy ustalany jest wspólnie i ujęty w planie terapii);
  • monitorowanie terapii - obejmuje bieżące informowanie rodzica o przebiegu terapii i postępach, okresową ocenę efektów terapii, wprowadzanie korekt do planu terapeutycznego; podsumowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego po zakończeniu terapii.
   • konsultacje w postępowaniu diagnostycznym  130,00 zł. - 150,00 zł. / spotkanie 60 - 75 min.
   • diagnoza podczas 3-4 spotkań z dzieckiem 120,00 zł  - 130,00 zł./ spotkania 50 - 60 min.
   • indywidualna terapia 120,00 zł. / zajęcia 50 minut
 3. Zajęcia terapeutyczne / Uczę się poprzez zmysły - to propozycja pracy z dzieckiem, które rozwija się nieharmonijnie, ma orzeczoną niepełnosprawność intelektualną lub sprzężone niepełnosprawności; celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka i współpracy (integracji) układów zmysłów; w planie terapii opartej na diagnozie funkcjonalnej zostaną wykorzystane oddziaływania dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka; terapią wspomagającą jest Integracja Sensoryczna.
  • zajęcia indywidualne 120,00 zł. / 50 minut

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami poprzez formularz w zakładce Kontakt lub telefonicznie pod numerem 720 855 377.


 

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook