Oferta Pracowni Logopedycznej

Oferta » Oferta zajęć terapeutycznych » Oferta Pracowni Logopedycznej

 1. Terapia logopedyczna – jest to indywidualna pomoc terapeutyczna dziecku z opóźnionym i nieprawidłowym rozwojem mowy; w zakresie terapii mieści się:
  • diagnoza i ocena wstępna oparta na wywiadzie o dotychczasowym rozwoju dziecka, w tym rozwoju psychoruchowym i rozwoju mowy, ocena stopnia rozwoju mowy, ocena budowy i funkcji aparatu mowy, wstępna ocena podłoża problemów związanych z mową, artykulacją itd.; diagnoza może być pogłębiona konsultacją z innymi specjalistami;
  • omówienie wyników przeprowadzonych badań i ukierunkowanie dalszej pomocy dziecku - zaplanowanie zakresu działań terapeutycznych;
  • terapia zaplanowana w czasie, realizowana wg planu opracowanego przez logopedę, który zawiera ćwiczenia prowadzone z dzieckiem w pracowni oraz zalecenia dla rodziców do pracy w domu (zakres współpracy ustalany jest wspólnie i ujęty w planie terapii);
  • monitorowanie przebiegu terapii, które polega na bieżącym informowaniu rodzica o postępach terapii, okresową ocenę efektów terapii, wprowadzanie korekt do planu terapeutycznego, podsumowanie procesu diagnostyczno - terapeutycznego po zakończeniu terapii.
   • konsultacje w postępowaniu diagnostycznym 130,00 zł - 160,00 zł / spotkanie 60 - 75 min.
   • terapia logopedyczna 120,00 zł. / zajęcia 50 minut

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami poprzez formularz w zakładce Kontakt lub telefonicznie pod numerem 720 855 377.


 

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook