Oferta Pracowni Pomocy Pedagogicznej i Profilaktyki

Oferta » Oferta zajęć terapeutycznych » Oferta Pracowni Pomocy Pedagogicznej i Profilaktyki

 1. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży - jest formą pomocy w trudnościach dotyczących nauki szkolnej; zakres trudności, ich przyczyny i przejawy są zróżnicowane, zawsze jednak dotkliwie obciążają dziecko i mogą prowadzić do frustracji, poczucia porażki, niepowodzeń szkolnych, tzw. „trudnych” zachowań i innych problemów; celem porady jest wstępna ocena trudności, znalezienie sposobów zaradczych i ukierunkowanie dalszej pomocy.
  • cena: 120,00 - 130,00 zł / psycholog - spotkanie 50 - 60 min.
  • cena: 120,00 - 130,00 zł / pedagog/terapeuta - spotkanie 50 - 60 min.
 2. Diagnoza przyczyn trudności szkolnych - jest formą pracy pedagoga-terapeuty i/lub psychologa z dzieckiem w wieku szkolnym, której celem jest poznanie i wyjaśnienie problemów oraz udzielenie adekwatnej pomocy;
  • w zakresie problemów związanych z uczeniem się przeprowadzimy ocenę rozwoju psychomotorycznego i gotowości szkolnej dziecka wstępującego do szkoły/ ocenę gotowości do uczenia się matematyki/ diagnozę trudności w czytaniu i pisaniu/ diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych/ ocenę sprawności grafomotorycznej/ inną podstawową diagnostykę pedagogiczną.
  • w zakresie tzw.”trudnych zachowań” i trudności przystosowawczych (emocjonalnych, społecznych, związanych z nauką), które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka/młodego człowieka w domu, w szkole i/lub w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi – oferujemy pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
  • cena: 120,00 zł. - 130,00 zł / psycholog - spotkanie 50 - 60 min.
  • cena: 120,00 zł - 130,00 zł / pedagog/terapeuta - spotkanie 50 - 60 min.
 3. Terapia pedagogiczna - to forma pomocy dziecku z trudnościami w uczeniu się; w jej zakresie mieści się poprawa sprawności (integracji) systemu percepcyjno-motorycznego, który jest fundamentem procesu uczenia się i terapia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania; celem zajęć jest usuwanie lub minimalizowanie ograniczeń, które utrudniają prawidłowy przebieg nauki i podniesienie na wyższy poziom umiejętności szkolnych: czytania, pisania, sprawności grafomotorycznej, poprawności ortograficznej pisma.
  W postępowaniu terapeutycznym stosujemy strategie usprawniania systemu percepcyjno - motorycznego, w tym funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych oparte na metodzie Integracji Sensorycznej, Metodzie Warnkego, Terapii sensomotorycznej
  Terapię szczególnie zalecamy uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (z ryzyka dysleksji rozwojowej lub ze zdiagnozowaną dysleksją), których problemy wymagają specjalistycznej interwencji; brak odpowiedniej pomocy pogłębia problemy tych uczniów i skutkuje niepowodzeniami szkolnymi oraz problemami emocjonalnymi.
  • terapia indywidualna: cena 120,00 zł - 130,00 zł./ 50 - 60 min.

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami poprzez formularz w zakładce Kontakt lub telefonicznie pod numerem 720 855 377.


 

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook