Weronika Syska

Zespół Paidei » Weronika Syska

mgr psychologii

 • Magisterium: Psychologia, specjalność: Organizacja środowiska uczenia się, Psychoterapia zaburzeń psychicznych, Seksuologia kliniczna; Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.

 

O sobie:

Jestem psychologiem dziecięcym oraz terapeutą Play Therapy w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Kurs Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz cykl szkoleń Metody Krakowskiej. W Pracowniach Edukacji i Terapii Paideia zajmuję się wsparciem psychologicznym dzieci oraz stymulowaniem rozwoju funkcji poznawczych i zachowań społecznych u dzieci z dysharmoniami i zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzę również konsultacje dla rodziców.

Chcąc właściwie i skutecznie wspierać dzieci w radzeniu sobie z problemami, których doświadczają zdecydowałam się na pracę metodą Play Therapy. Metoda ta wykorzystuje podstawową aktywność dzieci jaką jest zabawa. Poprzez aktywne zaangażowanie, bezwarunkową akceptację oraz emocjonalne dostrojenie towarzyszę dziecku w procesie terapeutycznym pomagając tym samym wyrazić i poradzić sobie z tym, co trudne. Dzięki spełnieniu właściwych warunków - obecności serdecznego terapeuty oraz możliwości swobodnej zabawy w pokoju zabaw- dziecko może zaistnieć i być sobą, rozwijać poczucie własnej wartości oraz radzić sobie z przeżywanymi problemami.

Prowadząc konsultacje z rodzicami stosuję psychoedukację oraz staram się pomagać w rozwijaniu własnych kompetencji wychowawczych tak, aby rodzice sami mogli skutecznie wspierać swoje dziecko w pokonywaniu trudności.  Problemy dziecka zawsze staram się widzieć w szerszym kontekście. Dlatego w zrozumieniu  zgłaszanych trudności  korzystam z podejścia systemowego.  Terapia systemowa jest mi bliska ze względu na ujmowanie całego systemu rodzinnego, jako ważnego i koniecznego do wprowadzania rozwiązań rozpoznanych problemów oraz ukierunkowanie na poszukiwanie i rozwijanie wewnętrznych zasobów klientów. Taki sposób myślenia sprzyja budowaniu poczucia wzajemnego zaufania i współpracy.

Pracę nad problemami rozwojowymi dziecka w obszarze poznawczym, języka i komunikacji oraz społecznym prowadzę w nurcie terapii neurobiologicznej Metodą Krakowską.  Podstawą wprowadzenia oddziaływań terapeutycznych jest zawsze ocena aktualnego rozwoju dziecka w oparciu o znormalizowane narzędzia diagnostyczne, obserwację spontanicznej i kierowanej aktywności dziecka oraz wywiad z rodzicem.

 

W Paidei zajmuję się:

 • oceną rozwoju dziecka, oceną gotowości szkolnej
 • terapią dzieci z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi
 • udzielaniem porad i konsultacji w zakresie wspierania rozwoju dziecka
 • udzielaniem porad i konsultacji w zakresie trudności wychowawczych i emocjonalnych dziecka
 • wsparciem psychologicznym dzieci

 

Kwalifikacje:

 • Magisterium: Psychologia, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów realizowane na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Kursy i szkolenia

 • Play Therapy - Post GraduateCertificate in Therapeutic Play Skills –  Play Therapy Poland
 • „Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej”  -  Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
 • „Trening prowadzenia rozmów pomocowych”  -  Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • „Duże kompendium wiedzy o terapii małych ludzi. Jak wspierać dzieci w wieku 3-12 w radzeniu sobie z trudnościami.” (Poziom podstawowy i zaawansowany)  -  Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • „Baza wiedzy o terapii nastolatków. Jak wspierać młodzież w wieku 13-18 w radzeniu sobie z trudnościami”  -  Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford Binet 5 - Pracownie Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • Trening Umiejętności Społecznych - Kurs certyfikacyjny potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS
 • Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.  Cz. I.”
 • Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.  Cz. III. Jak rozmawiać z nastolatkami”

 

Szkolenia z Metody Krakowskiej:

 • Terapia Neurobiologiczna dla początkujących
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania®
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych z afazją)
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (do 3 r. ż.)
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia
 • Metody wywoływania głosek

 

Doświadczenie:

 • praca w Pracowniach Edukacji i Terapii „Paideia”
 • praca w Prywatnym Przedszkolu Integracyjnym „Kolorowe Motyle”
 • praca w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu”
 • praca w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook