Agnieszka Gromadecka

Zespół Paidei » Agnieszka Gromadecka

mgr teologii - dyplomowany nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

 • Studia magisterskie: teologia na Wydział Teologicznym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Studia podyplomowe: Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na UAM w Poznaniu.
 • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna na UAM w Poznaniu.

 

O sobie:

Od 18 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą jako pedagog, wychowawca, terapeuta. Zawód nauczyciela, wymaga ode mnie kreatywności i elastyczności myślenia oraz umiejętności odnalezienia się w nieprzewidzianych sytuacjach, w jakie obfituje szkolna rzeczywistość. Z chęcią i uśmiechem podejmuję się wszelkich zadań związanych z  pracą z  dziećmi i młodzieżą.

Uważam, że zawód pedagoga jest misją, bo jak inaczej nazwać profesjonalne towarzyszenie dziecku, osobie chorej, niepełnosprawnej, każdemu potrzebującemu pomocy. W swoim pedagogicznym towarzyszeniu drugiemu człowiekowi, kieruję się miłością. Poczucie tej misji jest w stanie motywować mnie do podjęcia działalności, której cechą jest nie tylko niezwykłość, ale także zwyczajny, codzienny trud, odpowiedzialność. Jestem pedagogiem i uważam, że to nie tylko zawód, ale przyjęcie pewnego podejścia do świata, a nade wszystko do drugiego człowieka.

Współtworzę zespół Paidei, ponieważ kocham to co robię, a w codzienności bycia dla drugiego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego, potrzebującego zrozumienia i wsparcia, odnajduję sens swego powołania.

 

Inne formy doskonalące warsztat pracy (wybór):

 • Terapia taktylna Neurokinezjologiczna TM wg Metody Swetłany Masgutowej - Metody i techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z deficytami w psychoruchowym rozwoju. Kurs kwalifikacyjny, organizator: Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów w Zielonej Górze.
 • Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym. Warsztat doskonalący, organizator: Zakład Szkoleń Instytutu Rozwoju Wiedzy i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym PoNad
 • Kinezjologia Edukacyjna „Gimnastyka Mózgu”wg metody Paula Dennisona. Szkolenie, organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów.
 • Jak satysfakcjonująco i efektywnie pracować z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo. Warsztat doskonalący, organizator: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Metody behawioralne w pracy z dzieckiem agresywnym. Warsztat  doskonalący, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 • Nadpobudliwość psychoruchowa - wyzwanie dla szkół. Warsztat doskonalący, organizator: Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie w Gorzowie Wlkp.
 • Zastosowanie innowacyjnych metod w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Praktyczne zastosowanie narzędzi TOC poprzez pakiet Kuferek Tajemnic. Szkolenie trenerskie, organizator: TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o. Uprawnienia trenera szkoleń dla realizatorów programu pod nazwą „Kuferek Tajemnic”.
 • Iwona Jarek - Syska

  mgr pedagogiki - dyplomowany nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej

  • Studia magisterskie: specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej  w Lublinie.
  • Studia podyplomowe: Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Szczecińskim.
  • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Studia podyplomowe: Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie - wydział pedagogiczny.

  ...więcej
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook