Iwona Jarek - Syska

Zespół Paidei » Agnieszka Gromadecka » Iwona Jarek - Syska

mgr pedagogiki - dyplomowany nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Studia magisterskie: specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej  w Lublinie.
 • Studia podyplomowe: Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Studia podyplomowe: Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie - wydział pedagogiczny.

 

O sobie:

Pedagogiem - terapeutą jestem z zamiłowania i świadomego wyboru. Posiadam wieloletnią praktykę  pedagogiczną, w tym 5-letnie doświadczenie z grupami przedszkolnymi dzieci w Gorzowie i Lublinie. Od bardzo wielu lat zajmuję się problemami osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Będąc nauczycielem, wychowawcą, terapeutą zajmowałam się nauczaniem i rewalidacją uczniów na wszystkich poziomach edukacji w placówce kształcenia specjalnego. W kontakcie terapeutycznym z dzieckiem zawsze stawiałam sobie pytanie o przyczynę jego trudności. Szukałam metod które wyjaśnią „dlaczego tak się dzieje”? Tylko taka wiedza sprawia, że działania terapeutyczne są celowe i mają szansę przynieść oczekiwany skutek.

Obecnie, jako pedagog szkolny współpracuję z rodzicami oraz pomagam dzieciom i młodzieży w trudnościach jakich doświadczają w środowisku swojego życia; w rodzinie, szkole, w relacjach i uczeniu się. Prowadzę także zajęcia wspomagające rozwój  metodą Integracji Sensorycznej, która daje odpowiedzi na pytania o przyczynę.

Paideia, to miejsce, które potwierdza mi, że „w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, a jedynie wysoko nieprawdopodobne”.

Każde dziecko posiada możliwości, aby lepiej, dojrzalej funkcjonować - trzeba tylko stworzyć odpowiednie warunki dla ich rozwoju. Mam nadzieję, że w pracowni Integracji Sensorycznej każde dziecko  doświadczy radosnego odkrywania swoich  możliwości, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami i czerpać przyjemność z uczenia się.

 

Inne formy doskonalące warsztat pracy (wybór):

 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard. Szkolenie, organizator: Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA.
 • Narzędzia diagnozy psychologiczno - pedagogicznej dla szkolnych specjalistów. Szkolenie, realizator: Stowarzyszenie Edukacji bez granic i Pracownia Testów Psychologiczno - Pedagogicznych w Gdańsku.
 • Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym. Warsztat doskonalący, organizator: Zakład Szkoleń Instytutu Rozwoju Wiedzy i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym PoNad.
 • Metody behawioralne w pracy z dzieckiem agresywnym. Warsztaty, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania. Warsztat, organizator: WOM  w Gorzowie Wlkp.
 • Jak satysfakcjonująco i efektywnie pracować z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo. Warsztat doskonalący, organizator: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN.
 • Kinezjologia Edukacyjna „Gimnastyka Mózgu” wg metody Paula Dennisona. Szkolenie, organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów.
 • Sztuka, Kurs kwalifikacyjny, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Bajkoterapia jako metoda wspierająca proces dydaktyczny. Kurs kwalifikacyjny, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Budowanie partnerstwa szkoły i rodziny. Warsztaty makroregionalne programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Uprawnienia konsultanta programu „Szkoła bez przemocy” w zakresie doradztwa rodzinnego.
 • Zastosowanie innowacyjnych metod w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Praktyczne zastosowanie narzędzi TOC poprzez pakiet Kuferek Tajemnic. Szkolenie trenerskie, organizator: TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o. Uprawnienia trenera szkoleń dla realizatorów programu pod nazwą „Kuferek Tajemnic”.
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook